Patiënt log-in Algemene nummer 020 215 60 60
X
Language / 語言 / Lugha

Tolk

Om de patiënt de juiste zorg en behandeling te bieden is het van groot belang dat de behandelaar en patiënt elkaar goed begrijpen. U bent als patiënt verplicht zelf te zorgen voor een informele tolk indien dit noodzakelijk is. Als u anderstalig bent en u problemen heeft om u zelf in het Nederlands of Engels uit te drukken adviseren wij u een informele tolk mee te brengen tijdens uw afspraak.

Hastaya doğru bakım ve tedavi sağlamak için, tedavi eden kişinin ve hastanın birbirini iyi anlaması çok önemlidir. Eger kendinizi iyi ifade edemiyeceğinize inanıyorsaniz yanınızda tercüman getirmeniz mecburidir. Ana dili Hollandaca olmayan biriyseniz ve kendinizi Hollandaca veya İngilizce olarak ifade etmekte sorun yaşıyorsanız, randevunuz sırasında bir tercüman getirmenizi öneririz.

Welkom, waarmee kunnen wij u helpen?

Bezoek voorbereiden eerste afspraak
Huid Medisch Centrum

Bij Huid Medisch Centrum streven wij ernaar om u zo snel en efficiënt mogelijk te helpen. Om dit te realiseren, willen wij u vragen om het volgende mee te nemen naar uw eerste bezoek aan Huid Medisch Centrum:

 • Altijd een geldig legitimatiebewijs. Hier valt onder een geldig rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort. De Nederlandse wetgeving verplicht u zich bij elk bezoek aan een zorgverlener te kunnen identificeren.
 • Actueel medicatieoverzicht niet ouder dan twee maanden. Dit is op te vragen bij uw eigen apotheek.
 • Inschrijfbewijs/pasje van uw ziektekostenverzekering.
 • Verwijsbrief van uw huisarts indien u voor het huidprobleem nog niet bij ons bekend bent. Bij twijfel informeert u hiernaar bij degene die u heeft doorgestuurd naar ons centrum of kunt u contact op nemen met ons.

Indien u uw e-mailadres heeft achtergelaten tijdens het maken van de afspraak, zult u enkele dagen voor de afspraak een herinnering van ons ontvangen per e-mail.

 

Bezoek voorbereiden voor een spataderoperatie

Wanneer er een afspraak voor u is gemaakt voor een spataderbehandeling, willen we u vragen om met het volgende rekening te houden:

 • Graag 30 minuten vóór de afspraaktijd van te voren aanwezig zijn.
 • Draag geen sieraden als u ons centrum bezoekt op de dag van de ingreep.
 • U hoeft niet nuchter te zijn.
 • Het is niet toegestaan om na de ingreep als bestuurder deel te nemen aan het verkeer. Wij adviseren u om u te laten brengen en halen naar Huid Medisch Centrum op de dag van uw ingreep.
 • Wanneer uw medicijnengebruik is veranderd vragen we u om een nieuw medicatie overzicht mee te nemen naar uw eerstvolgende afspraak.Vergeet niet het patiënt toestemming (toestemming inzake behandeling) formulier, dat u bij uw vorige bezoek heeft meegekregen, mee te nemen.

Houd er rekening mee dat gedurende uw bezoek er regelmatig naar uw naam en geboortedatum zal worden gevraagd. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat we u de juiste zorg verlenen en om er zeker van te zijn dat bijvoorbeeld een juist onderzoek bij u wordt uitgevoerd of medicatie wordt toegediend. Daarnaast proberen we op deze manier misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Voor noodgevallen kunt u ons 7 dagen per week, 24 uur per dag telefonisch bereiken op ons algemene nummer: 020 – 215 6060. Buiten openingstijden wordt u doorverbonden met onze 24-uurservice.

 

Bezoek voorbereiden voor operatieve ingreep

Wanneer er een afspraak voor u is gemaakt voor het operatief verwijderen van een huidafwijking, willen we u vragen om met het volgende rekening te houden:

 • Graag 15 minuten vóór de afspraaktijd van te voren aanwezig zijn.
 • Draag geen sieraden als u ons centrum bezoekt op de dag van de ingreep.
 • U hoef niet nuchter te zijn.
 • Wanneer uw medicijnengebruik is veranderd vragen we u om een nieuw medicatie overzicht mee te nemen naar uw eerstvolgende afspraak.
 • Wij adviseren u om niet zelf naar huis te rijden.
 • Vergeet niet het informed consent (verklaring inzake ingreep) formulier, dat u bij uw vorige bezoek heeft meegekregen, met u mee te nemen.

Houd er rekening mee dat gedurende uw bezoek er regelmatig naar uw naam en geboortedatum zal worden gevraagd. Dit doen wij om er zeker van te zijn dat we u de juiste zorg verlenen en om er zeker van te zijn dat bijvoorbeeld een juist onderzoek bij u wordt uitgevoerd of medicatie wordt toegediend. Daarnaast proberen we op deze manier misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Patiëntveiligheidskaart

Het is goed om vooraf aan de afspraak goed te bedenken wat u wil vragen. Naar aanleiding van het gesprek met de arts gaat u samen met de arts beslissen over uw behandeling. Voor een goede voorbereiding kunt u gebruik maken van de patiëntveiligheidskaart.

Als u naar de arts gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de risico’s en de bijwerkingen, van uw leefstijl en omstandigheden, van uw beroep en uw wensen. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Hiervoor is de site www.begineengoedgesprek.nl te raadplegen.

Een veilige behandeling

Als u naar onze polikliniek komt voor een behandeling, dan kunt u de patiëntveiligheidskaart bekijken. Op deze kaart staan tips die u kunt gebruiken tijdens uw behandeling, operatie of onderzoek.

Allergie ?

Bent u op de hoogte dat u een allergie heeft voor een bepaald medicijn of bestanddeel? Meld het ons!

Gebruikt u medicijnen?

Gebruikt u thuis medicijnen? Wij kunnen u zonder een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) niet toelaten op onze polikliniek voor behandeling. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek. Als u bij meerdere apotheken medicatie haalt, dan heeft u ook meerdere overzichten.

Voorbereiding kinderen

Kinderen die naar de polikliniek komen weten vaak niet wat hen te wachten staat. Ook voor u als ouder of verzorger kan het heel ingrijpend zijn. Als ouder of verzorger kunt u uw kind helpen door uw kind goed voor te bereiden.

 • Zorg dat u zelf weet wat er gaat gebeuren.
 • Lees de verstrekte informatie zelf door.
 • Vertel, zeker bij jongere kinderen, niet alles tegelijk.
 • Neem rustig de tijd.
 • Wees eerlijk.
 • Bepaal het tijdstip van voorbereiding zorgvuldig (bijvoorbeeld niet vlak voor het slapen gaan).

Een buitenlands ziekenhuis bezocht?

Sommige bacteriën kunnen in een ziekenhuis voor problemen zorgen. Als u het afgelopen jaar in een ziekenhuis in het buitenland hebt gelegen, horen wij dat daarom graag van u. Mogelijk bent u besmet met MRSA of BRMO. Dit zijn zogenaamde ziekenhuisbacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Meld het ons zodat we tijdig maatregelen kunnen nemen. Huid Medisch Centrum hecht de grootste waarde aan veiligheid van de patiënten. Wij rekenen op uw begrip voor deze voorzorgsmaatregel. In verband met de veiligheid van uzelf en anderen in hebben wij aantal vragen opgesteld. Wilt u deze vragen vóór uw bezoek aan de polikliniek doornemen?

Identificatie

Neem bij elk bezoek aan Huid Medisch Centrum uw identiteitsbewijs mee. In Nederland moet u als u medische zorg nodig heeft een geldig identiteitsbewijs laten zien. Deze verplichting geldt ook voor minderjarigen en baby’s.

Buitenlands ziekenhuis bezocht?

In verband met de veiligheid van uzelf en anderen hebben wij 7 vragen opgesteld. Wilt u onderstaande vragen voor uw bezoek aan de polikliniek doornemen? Eén van deze vragen is of u een buitenlands ziekenhuis heeft bezocht. Dit in verband met bacteriën zoals MRSA of BRMO.

Check de 7 vragen

Nederlandse ziekenhuizen willen niet dat bijzondere ongevoelige bacteriën zoals MRSA of BRMO zich verspreiden. Daarom vragen wij u het ons te melden als u denkt dat u besmet kan zijn. Wij kunnen dan maatregelen nemen om verspreiding te voorkomen. Wij vragen iedere patiënt daarom vóór bezoek aan ons ziekenhuis onderstaande 7 vragen te beantwoorden. Zo kunnen wij een inschatting maken of u een verhoogd risicio heeft op besmetting.

Zie Infectiepreventie voor meer informatie over MRSA of BRMO

 1. Bent u besmet met MRSA of een andere resistente bacterie (BRMO)?
 2. Bent u de afgelopen 2 maanden opgenomen geweest of heeft u een behandeling ondergaan in een buitenlands ziekenhuis of ander binnenlands ziekenhuis/zorginstelling dan Huid Medisch Centrum?
 3. Bent u de afgelopen 2 maanden in contact geweest met iemand die MRSA positief is of een andere resistente bacterie (BRMO) heeft?
 4. Heeft u contact gehad met bedrijfsmatig gehouden levende varkens / vleeskalveren / vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren gehouden worden?
 5. Heeft u een geadopteerd kind (t/m 10 jaar) en is hij/zij korter dan een jaar in Nederland?
 6. Bent u minder dan 2 maanden geleden woonachtig geweest in een instelling voor asielzoekers?
 7. Bent u de laatste 4 weken in het Midden Oosten geweest of een land waar MERS of Ebola heerst?

1 of meer vragen met Ja?

 • Heeft u 1 of meer vragen met JA beantwoord?
  Meld het ons. Dat kan op de dag van uw afspraak bij de baliemedewerker.
 • Heeft u alle 7 vragen met NEE beantwoord? Dan hoeft u niets te doen.

Bij een MRSA- of BRMO-besmetting, of een verdenking hierop, handelen wij volgens de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

 

Infectiepreventie

Infecties komen in alle ziekenhuizen voor. Een infectie kan worden veroorzaakt door micro-organismen (zoals bacteriën, virussen, schimmels) die de patiënt zelf bij zich draagt of die andere patiënten, bezoekers of personeel kunnen overdragen. De afdeling Infectiepreventie zorgt dat de overdracht van micro-organismen zoveel mogelijk wordt voorkomen en geeft advies over de eventueel te nemen maatregelen.

Lees meer

Screening

Heeft u een SMS ontvangen om voor uw afspraak een aantal vragen te beantwoorden? U vindt de vragenlijst bij screening op BRMO en MRSA

BRMO en MRSA

BRMO staat voor Bijzonder Resistent Micro-Organisme. Dit zijn bacteriën die bestand zijn tegen de meest gangbare antibiotica en daardoor moeilijk te behandelen zijn. MRSA is een voorbeeld van zo’n bacterie. De meeste van deze bacteriën zijn niet schadelijk voor gezonde mensen. Sterker nog, meestal dragen we deze gewoon bij ons zonder er iets van te merken. Bij mensen met een (zwaar) verminderde weerstand, kunnen deze bacteriën soms leiden tot infecties.

Meld het ons

In Nederland komen deze bijzonder ongevoelige bacteriën niet vaak voor. Op plekken waar veel antibiotica worden gebruikt, is de kans groter om een infectie met bijzonder ongevoelige bacteriën op te lopen. Dat is bijvoorbeeld het geval in buitenlandse ziekenhuizen en/of op een veehouderij. In buitenlandse ziekenhuizen gelden bovendien andere hygiëneprotocollen dan in ons land. Nederlandse ziekenhuizen willen niet dat deze bijzonder ongevoelige bacteriën zich verder verspreiden. Daarom vragen wij u het ons te melden als u denkt dat u besmet kan zijn. Wij kunnen dan maatregelen nemen om verspreiding te voorkomen.

Wij vragen iedere patiënt daarom vóór bezoek aan ons centrum onze 7 vragen te beantwoorden. Zo kunnen wij een inschatting maken of u een verhoogd risicio heeft op besmetting.

Veelgestelde vragen Infectiepreventie

Is MRSA besmettelijk?

Ja, iemand die in contact komt met MRSA, kan besmet raken met de bacterie. Wie gezond is, merkt daar niets van. De bacterie kan vanzelf weer verdwijnen. Een gezonde persoon die MRSA bij zich draagt, kan de bacterie ongewild doorgeven aan anderen. Bij mensen met een verminderde weerstand of pas geopereerde mensen kan de bacterie soms infecties veroorzaken. Het is daarom belangrijk dat ziekenhuizen over procedures beschikken om de kans op overdracht zo klein mogelijk te houden.

Hoe wordt MRSA ontdekt?

Patiënten die in een buitenlands ziekenhuis zijn verpleegd, worden bij binnenkomst standaard getest op MRSA. Dit gebeurt meestal door het afnemen van een kweek op verschillende plakken van het lichaam. Dit gebeurt met een wattenstok.

Wat is het norovirus?

Het norovirus is een klein, zeer besmettelijk virus dat ‘buikgriep’ veroorzaakt. Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus. De meeste mensen zijn na 1 of 2 dagen weer op de been. Bij mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen langdurige klachten optreden.