Patiënt log-in Algemene nummer 020 215 60 60
X
Language / 語言 / Lugha

Tolk

Om de patiënt de juiste zorg en behandeling te bieden is het van groot belang dat de behandelaar en patiënt elkaar goed begrijpen. U bent als patiënt verplicht zelf te zorgen voor een informele tolk indien dit noodzakelijk is. Als u anderstalig bent en u problemen heeft om u zelf in het Nederlands of Engels uit te drukken adviseren wij u een informele tolk mee te brengen tijdens uw afspraak.

Hastaya doğru bakım ve tedavi sağlamak için, tedavi eden kişinin ve hastanın birbirini iyi anlaması çok önemlidir. Eger kendinizi iyi ifade edemiyeceğinize inanıyorsaniz yanınızda tercüman getirmeniz mecburidir. Ana dili Hollandaca olmayan biriyseniz ve kendinizi Hollandaca veya İngilizce olarak ifade etmekte sorun yaşıyorsanız, randevunuz sırasında bir tercüman getirmenizi öneririz.

Welkom, waarmee kunnen wij u helpen?

Contact

Intercollegiale lijn: 020 – 215 6099
Algemeen nummer: 020 – 215 6060
Faxnummer: 020 – 215 6199
E-mail: info@huidmedischcentrum.nl

 

Wachttijden

Dermatologie algemene spreekuur: 2 dagen
Allergologie: 2 dagen
Flebologie: 4 dagen
Huidtherapie: 2 dagen
Spoedgevallen: Zelfde dag

 

Verwijzers

Alle verwijzingen voor Huid Medisch Centrum worden beoordeeld door een ervaren dermatoloog van het centrum. Hierbij vindt triage plaats op basis van de verwijsreden. Vervolgens wordt er een afspraak ingepland via het medisch secretariaat die telefonisch en/of schriftelijk contact zullen opnemen met de patiënt binnen 48 uur. Belangrijk om te weten is dat patienten naar Huid Medisch Centrum kunnen worden doorverwezen voor tweede lijnzorg. Voor derde lijnzorg kunnen patienten worden doorverwezen naar bijvoorbeeld het Amsterdam Universitair Medisch Centrum.

Voor het verwijzen van een patiënt met spoed, kunt u contact opnemen met de intercollegiale lijn van Huid Medisch Centrum via het nummer 020 – 215 6099.

De mogelijkheid bestaat dat een patiënt wordt gezien door een arts in opleiding tot specialist. Zij werken onder directe supervisie van dermatologen van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Het medisch beleid, de behandeling van de patiënt, wordt dan ook altijd door een dermatoloog beoordeeld.

 

Algemeen verwijsformulier

Het is als verwijzer mogelijk om patiënten op verschillende manieren naar ons door te verwijzen. Reguliere verwijzingen kunnen digitaal worden verstuurd via ZorgDomein. Wanneer u niet bij ZorgDomein bent aangesloten is het mogelijk om verwijsbrieven naar ons te faxen naar het nummer: 020 – 215 6199 of e-mailen naar info@huidmedischcentrum.nl.

Uiteraard is het ook mogelijk dat de originele verwijsbrief per post wordt gestuurd naar:
Huid Medisch Centrum
Paasheuvelweg 28
1105 BJ Amsterdam

Een andere mogelijkheid is om de verwijsbrief af te geven aan de balie van Huid Medisch Centrum.

 

Second opinion

Indien het om een second opinion gaat, d.w.z. patiënt is voor het huidprobleem al bij een dermatoloog elders geweest, willen we u vragen om dit duidelijk te vermelden in de verwijzing. Mocht u in het bezit zijn van aanvullende informatie, verzoeken wij u deze mee te sturen.

 

Expertises van Huid Medisch Centrum

De volgende expertises zijn ondergebracht in Huid Medisch Centrum:

  • Algemene dermatologie (bij volwassenen en kinderen)
  • Proctologie
  • Flebologie
  • Pigmentpathologie inclusief vitiligo
  • Dermato-oncologie
  • Dermato pathologie
  • Hidradenitis suppurativa
  • Rosacea
  • Allergologie
  • Huidtherapie

 

Klachtenregeling voor verwijzers

Voor een klacht in relatie tot een individuele patiënt kunt u zich richten tot de behandelend specialist en/of desbetreffende medewerker. Deze is de aangewezen persoon om uw klacht mee te bespreken. Mocht u er gezamenlijk niet uit komen, kunt u zich wenden tot de medische directie. Deze is eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg op alle locaties van Huid Medisch Centrum.

Indien u er niet uitkomt is het mogelijk om de klachtenfunctionaris te benaderen door een e-mail te sturen naar klachten@huidmedischcentrum.nl of een brief te sturen aan:

Huid Medisch Centrum
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Paasheuvelweg 28
1105 BJ Amsterdam

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en probeert veelal door bemiddeling een oplossing te zoeken voor uw klacht.