Patiënt log-in Algemene nummer 020 215 60 60
X
Language / 語言 / Lugha

Tolk

Om de patiënt de juiste zorg en behandeling te bieden is het van groot belang dat de behandelaar en patiënt elkaar goed begrijpen. U bent als patiënt verplicht zelf te zorgen voor een informele tolk indien dit noodzakelijk is. Als u anderstalig bent en u problemen heeft om u zelf in het Nederlands of Engels uit te drukken adviseren wij u een informele tolk mee te brengen tijdens uw afspraak.

Hastaya doğru bakım ve tedavi sağlamak için, tedavi eden kişinin ve hastanın birbirini iyi anlaması çok önemlidir. Eger kendinizi iyi ifade edemiyeceğinize inanıyorsaniz yanınızda tercüman getirmeniz mecburidir. Ana dili Hollandaca olmayan biriyseniz ve kendinizi Hollandaca veya İngilizce olarak ifade etmekte sorun yaşıyorsanız, randevunuz sırasında bir tercüman getirmenizi öneririz.

Welkom, waarmee kunnen wij u helpen?

Zoek op huidaandoening

De volgende huidaandoeningen worden in Huid Medisch Centrum behandeld.

 

Zoek op behandeling

De volgende behandelingen worden in Huid Medisch Centrum uitgevoerd.

 

Actuele wachttijden

Dermatologie: 8 dagen
Flebologie: 5 dagen
Allergologie: 15 dagen

Spoedgevallen: Zelfde dag

Mijn Huid Medisch Centrum

Mijn Huid Medisch Centrum is uw persoonlijke gezondheidsomgeving en geeft u toegang tot uw (medische) gegevens die bij ons bekend zijn. Tevens kunt u hier vragenlijsten invullen die u kunnen helpen een goed inzicht te krijgen in uw ziekte en het verloop hiervan.

Toegang tot Mijn Huid Medisch Centrum
Uw behandelend arts kan besluiten om u uit te nodigen voor Mijn Huid Medisch Centrum. U bent echter niets verplicht. Om gebruik te maken van Mijn Huid Medisch Centrum heeft u een e-mailadres, een mobiel telefoonnummer en identificatie nodig.

Klik hier om in Mijn Huid Medisch Centrum in te loggen

Medisch dossier
In uw medisch dossier ziet u een beperkte set aan medische gegevens die na 1 augustus 2017 aan uw dossier zijn toegevoegd. Het gaat om de volgende gegevens:
Persoonlijke gegevens (NAW- gegevens, contactgegevens, etc.)
Afspraken
Ingevulde vragenlijsten en uitkomsten

Functies van Mijn Huid Medisch Centrum

Foto uploaden
Uw arts kan u verzoeken om een foto te uploaden. Dit kan enkel met de Mijn Huid Medisch Centrum app en niet vanuit een webbrowser. Download hier de handleiding

Vragenlijsten
Afhankelijk van uw zorgvraag kan de arts onderstaande vragenlijsten voor u klaar zetten:
Bij gebruik van Mijn Huid Medisch Centrum is het dus niet per se het geval dat u gevraagd wordt om deze vragenlijsten te beantwoorden.

Eczeem vragenlijst (POEM), de Patient Oriented Eczema Measure wordt gezien als een goede vragenlijst om de ernst van eczeem te meten zoals de patiënt deze ervaart
VEINES-QOL/Sym is een aandoeningspecifieke patient-reported vragenlijst die kwaliteit van leven meet bij patiënten met spataderen.
Overige vragenlijsten, bijvoorbeeld vragenlijsten met betrekking tot uw medische geschiedenis of vragenlijsten met betrekking tot de dienstverlening

Privacy- en veiligheidsbeleid Mijn Huid Medisch Centrum
Ten behoeve van uw privacy en veiligheid zijn uw gegevens beveiligd. Hieronder staat kort samengevat hoe Stichting Huid Medisch Centrum de toegang tot uw persoonlijke gegevens beveiligd, zodat u informatie in kan zien uit uw eigen dossier. Dit is onderdeel van ons privacy en veiligheidsbeleid.

Indien u gebruik maakt van ‘Mijn Huid Medisch Centrum’, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit privacy- en veiligheidsbeleid. Daarnaast zijn er gebruikersvoorwaarden over het gebruik van Mijn Huid Medisch Centrum van toepassing. Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen dit privacy- en veiligheidsbeleid en de gebruikersvoorwaarden, dan gaan de bepalingen uit het privacy- en veiligheidsbeleid voor.

De kernpunten van ons beleid met betrekking tot uw privacy en de beveiliging van uw gegevens zijn de volgende:

Huid Medisch Centrum bewaakt de veiligheid en vertrouwelijkheid van de door u aan ons verstrekte gegevens door middel van fysieke-, technische- en beheersprocedures / beveiligingsprocedures.
Naast uzelf heeft alleen geautoriseerd personeel van Huid Medisch Centrum toegang tot uw gegevens / dossier.
Huid Medisch Centrum zal nooit uw persoonsgegevens aan derden verstrekken met andere doeleinden dan uw behandeling of wanneer dit wettelijk verplicht is.
Uw behandelaar van Huid Medisch Centrum zal uw toestemming vragen alvorens uw gegevens te delen met derden.
Alle verwerking van uw gegevens is onderhevig aan en in lijn met de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst en de AVG.
Daarnaast moet u zich er van bewust zijn dat, ondanks onze uiterste inspanning, geen enkele beveiligingsmaatregel volkomen volmaakt is of ondoordringbaar kan zijn. Huid Medisch Centrum stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen. Om dit te kunnen realiseren heeft u zelf ook een aandeel. Wij verzoeken u daarom met klem om, wanneer u op het internet bent, alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen. Wijzig regelmatig uw wachtwoord, gebruik een combinatie van letters en cijfers en zorg ervoor dat u een veilige browser gebruikt indien u gebruik maakt van het webportaal. Voor meer informatie over dergelijke voorzorgsmaatregelen verwijzen wij u naar: veiliginternetten.nl

Meer informatie over uw privacy en gegevensbescherming vindt u hier.

Veel gestelde vragen
Wat is Mijn Huid Medisch Centrum?
Met de Mijn Huid Medisch Centrum app krijgt u toegang tot uw eigen medische dossier en gezondheidsscores en -metingen. Ook kunt u zelf bijdragen aan deze scores door vragenlijsten in te vullen die betrekking hebben op uw gezondheid of bijdragen aan het zorgproces.
Hoe log ik in?
U ontvangt per mail uw persoonlijke inloggegevens. Met deze gegevens kunt u inloggen bij de Mijn Huid Medisch Centrum app. Als u inlogt zal er een extra verificatie code naar uw 06-nummer worden gestuurd. Deze dient u in te vullen voordat u toegang krijgt tot Mijn Huid Medisch Centrum.
Vertrouwelijkheid van de gegevens?
Alle gegevens die u aanlevert via Mijn Huid Medisch Centrum, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens zullen worden gehanteerd met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst en het Privacy Reglement. De uitkomsten van de door u ingevulde vragenlijsten zijn alleen in te zien door uw behandelaar en u zelf. Geanonimiseerde uitkomsten kunnen voor onderzoeks- en benchmarkingdoeleinden gebruikt worden. Deze zijn echter nooit herleidbaar naar u als persoon. Meer informatie over de verwerking en vertrouwelijkheid van uw gegevens vindt u hier