Patiënt log-in Algemene nummer 020 215 60 60
X
Language / 語言 / Lugha

Tolk

Om de patiënt de juiste zorg en behandeling te bieden is het van groot belang dat de behandelaar en patiënt elkaar goed begrijpen. U bent als patiënt verplicht zelf te zorgen voor een informele tolk indien dit noodzakelijk is. Als u anderstalig bent en u problemen heeft om u zelf in het Nederlands of Engels uit te drukken adviseren wij u een informele tolk mee te brengen tijdens uw afspraak.

Hastaya doğru bakım ve tedavi sağlamak için, tedavi eden kişinin ve hastanın birbirini iyi anlaması çok önemlidir. Eger kendinizi iyi ifade edemiyeceğinize inanıyorsaniz yanınızda tercüman getirmeniz mecburidir. Ana dili Hollandaca olmayan biriyseniz ve kendinizi Hollandaca veya İngilizce olarak ifade etmekte sorun yaşıyorsanız, randevunuz sırasında bir tercüman getirmenizi öneririz.

Welkom, waarmee kunnen wij u helpen?

Zoek op huidaandoening

De volgende huidaandoeningen worden in Huid Medisch Centrum behandeld.

 

Zoek op behandeling

De volgende behandelingen worden in Huid Medisch Centrum uitgevoerd.

 

Actuele wachttijden

Dermatologie: 8 dagen
Flebologie: 5 dagen
Allergologie: 15 dagen

Spoedgevallen: Zelfde dag

Kosten en vergoeding

Huid Medisch Centrum is een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ) waar de dermatologie in de breedte wordt uitgevoerd. U komt bij ons onder behandeling op verwijzing door uw huisarts of medisch specialist.

In Nederland wordt medisch specialistische zorg n aan de hand van de DBC-systematiek. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Uw DBC-zorgproduct wordt bepaald door een landelijk systeem op basis van de diagnose en de gemiddelde behandeling die hiervoor benodigd is.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract. Alle behandelingen uit de basiszorg worden door uw Zorgverzekeraar vergoed. Voor uw zorgkosten geldt in Nederland een eigen risico. U betaalt per kalenderjaar een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen. In 2020 is het eigen risico € 385,=. U betaalt dus zelf de eerste € 385,=. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Het kan zo zijn dat u een hoger eigen risico heeft gekozen. Dit kan tot € 885,= zijn. De zorgverzekeraar geeft dan korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering. Maar u moet ook meer geld betalen als u zorg uit het basispakket gebruikt.

U kunt hieronder de video ‘Betalen van ziekenhuiszorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit bekijken.

Wilt u inhoudelijke informatie over een factuur van een behandeling in ons centrum, dan kunt u contact opnemen met ons.

Geen Nederlandse zorgverzekering

Indien u geen Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten worden bij u de passantentarieven in rekening gebracht. Kik hier voor de passantentarieven van Huid Medisch Centrum.

Publicatie passantentarieven 2024